พูดภาษาอังกฤษได้อย่างไหลลื่น หลังจากการเรียนด้วยตัวเองเพียง 3 เดือน

  • เข้าใจและพูดภาษาอังกฤษได้คล่องเหมือนเจ้าของภาษา
  • ประหยัดเวลา เพียง 30 นาทีในการฝึกฝนทุกวัน
  • รูปแบบที่สะดวกในการเรียนรู้รวมทั้งเรียนออนไลน์และออฟไลน์

การนำ 3 เทคนิคที่มีประสิทธิภาพไปใช้ในการฝึกฝนภาษาอังกฤษ

หลักสูตรนี้มีผู้เรียนถึง 67,200 คนแล้ว

เทคนิคการฟังเชิงลึก
 
ฟังอย่างตั้งใจ โดยฟังจากระดับความเร็วที่ช้า และเปลี่ยนเป็นเร็วขึ้น เพื่อซึมซับ การออกเสียงและสำเนียงทั้งประโยค

เพื่อเข้าใจในสิ่งที่เจ้าของภาษาพูด

เทคนิคการพูดตามให้ทัน
 
ฝึกฝนการพูดจากช้า ไปเร็ว เพื่อฝึกการออกเสียงในแต่ละคำได้อย่างถูกต้อง และใช้สำเนียงที่ถูกต้องในแต่ละประโยค
เทคนิคการโต้ตอบอย่างรวดเร็ว
 
ฝึกการฟัง และ พูดโต้ตอบ โดยการฟังประโยคภาษาอังกฤษ และทำความเข้าใจ เพื่อตอบกลับได้ทันทีโดยไม่ต้องเสียเวลาคิด

โปรแกรมนี้มีไว้สำหรับ

“การเรียนภาษาอังกฤษสำหรับฉันตอนนี้กลายเป็นเรื่องสนุก ไม่น่าเบื่อเลย”

พัชริดา ดังประภา
ซีอีโอของบริษัท ทุ่งไทย

เริ่มการเรียนรู้การสื่อสารภาษาอังกฤษวันนี้

หลักสูตรนี้มีผู้เรียนถึง 67,200 คนแล้ว