คอร์สเรียน

คอร์สเรียน

Eng Breaking

รายละเอียดโปรแกรม

กลุ่มเป้าหมาย: พื้นฐาน – ระดับเริ่มต้น

วัตถุประสงค์: การสื่อสารขั้นพื้นฐานย่างไหลลื่น

การตั้งค่า: การเรียนออนไลน์ – การเรียนออฟไลน์

ระยะเวลาเรียน: 3 เดือน

แพ็กเกจ Eng Breaking ได้แก่

  • บัญชีเรียนออนไลน์ X3English
  • หนังสือตำราเรียนภาษาอังกฤษพิมพ์สี
  • แผนเป้าหมาย + สมุดแผนการเรียน
  • 12 บทเรียน, 36 หัวข้อพื้นฐานในการสื่อสาร
  • 12 โบนัสบทเรียนขั้นสูง, 36 หัวข้อขั้นสูงในการสื่อสาร
ค้นหา English Breaking เลย

Ulti Pronun

รายละเอียดโปรแกรม

กลุ่มเป้าหมาย: เริ่มต้น

วัตถุประสงค์: การออกเสียงตามมาตรฐานและเป็นธรรมชาติ

การตั้งค่า: เรียนรู้ออนไลน์

ระยะเวลาเรียน: 1 เดือน

แพ็กเกจ Ulti Pronun ได้แก่

  • บัญชีเรียนออนไลน์ X3English
  • หนังสือตำราเรียน Ulti Pronun
  • 3 โมดูลตั้งแต่ระดับพื้นฐานถึงระดับสูงของระบบการออกเสียงภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน
  • วิดีโอฝึกสอน 103 บทและฝึกฝนทุกวัน