Tag Archives: การออกเสียงภาษาอังกฤษ

แผนการเรียนการออกเสียงภาษาอังกฤษเบื้องต้นที่คุณต้องห้ามพลาด

แผนการเรียนการออกเสียงภาษาอังกฤษเบื้องต้นที่คุณต้องห้ามพลาด

การเรียนในตอนที่สองนี้จะทำให้คุณไม่พูดติดอ่าง ไม่มีปัญหาสำหรับการออกเสียง และเป็นวิธีการเรียนที่สรุปมาจากประสบการณ์ของหลายๆ คนที่เคยผ่านจุดนี้ไป ที่มีแนวในเรียน การออกเสียงภาษาอังกฤษที่ดีตั้งแต่เบื้องต้นที่ทางเราอยากแชร์กับคุณเพื่อสนับสนุนให้การเรียนได้ผลออกมาดีที่สุด

คนสองคนกำลังฝึกการออกเสียง ed-sound และ s, es-sounds

วิธีการออกเสียง ed, s, es ง่ายๆ ใครก็เรียนเองได้

สำหรับการเรียนภาษาอังกฤษ การออกเสียง หรือทักษะการพูดมีส่วนที่สำคัญเป็นอย่างมาก เพราะถ้าเรามีคำศัพท์เยอะขนาดไหน มั่นใจขนาดไหน แต่หากเราออกเสียงได้ไม่ชัดเจนก็จะทำให้การสื่อสารไม่ถูกต้องได้ อาจเกิดความไม่เข้าใจในการสนทนา โดยการออกเสียงที่ควรรู้ คือเสียง ed และเสียง s, es

ตัวอักษรภาษาอังกฤษ:สำหรับผู้เรียนมือใหม่

ตัวอักษรภาษาอังกฤษ:สำหรับผู้เรียนมือใหม่

ตัวอักษรภาษาอังกฤษมาจากตัวอักษรละติน (Latin) ที่ต้องมีการผสมตัวอักษรกันเพื่อที่จะสร้างเป็นคำคำหนึ่ง การอ่านตัวอักษรภาษาอังกฤษก็คล้าย ๆ กับภาษาไทย แต่ก็มีความแตกต่างกันอยู่บ้างในบางตัวอักษร สิ่งสำคัญในการเรียนภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอื่น ๆ นั่นก็คือการรู้จัก “IPA” หรือ สัทอักษรสากล โดยในชุดสัทอักษรสากล ส่วนใหญ่ของสัญลักษณ์แทนหน่วยเสียงพยัญชนะที่มีรูปร่างเหมือนกับพยัญชนะในอักษรละติน