Tag Archives: การออกเสียง ed

คนสองคนกำลังฝึกการออกเสียง ed-sound และ s, es-sounds

วิธีการออกเสียง ed, s, es ง่ายๆ ใครก็เรียนเองได้

สำหรับการเรียนภาษาอังกฤษ การออกเสียง หรือทักษะการพูดมีส่วนที่สำคัญเป็นอย่างมาก เพราะถ้าเรามีคำศัพท์เยอะขนาดไหน มั่นใจขนาดไหน แต่หากเราออกเสียงได้ไม่ชัดเจนก็จะทำให้การสื่อสารไม่ถูกต้องได้ อาจเกิดความไม่เข้าใจในการสนทนา โดยการออกเสียงที่ควรรู้ คือเสียง ed และเสียง s, es