Tag Archives: หัดพูดภาษาอังกฤษ

10 ข้อผิดพลาดในการออกเสียงภาษาอังกฤษที่ควรหลีกเลี่ยง

คำว่า Option จะได้เขียนเป็น /OP-tion/ เสียงเหมือน อ้อป-ชัน ในคำนี้เราจะเน้นเสียงตรงที่ตัวอักษร “O”
คำว่า canal จะได้เขียนเป็น /ca-NAL/ เสียงเหมือน คะ-แนล (ลากเสียง แนล) ในคำนี้เราจะเน้นเสียงตรงส่วนที่สองของคำคือ “NAL”
แล้วถ้าในหนึ่งประโยคเราจะทราบว่าตรงไหนเราจะต้องการเน้นเสียงเป็นคำถามที่ผู้เรียนหลายคนมักจะสงสัยเมื่อออกเสียงภาษาอังกฤษ เทคนิคคือ ในประโยคจะมีการเน้นเสียงหลายจุด ในนั้นคำท้ายสุดของประโยคจะมีการเน้นเสียงหนักสุด และสำหรับ pronoun และ preposition เราจะยกเว้นไม่เน้นเสียง ยกตัวอย่างกับประโยคเช่น

ฝึกพูดภาษาอังกฤษเริ่มต้นด้วยการฝึกฝนการออกเสียงภาษาอังกฤษ

10 วิธีสุดเจ๋ง กับเคล็ดลับฝึกพูดภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง

ฝึกพูดภาษาอังกฤษกับประโยค Tongue Twister ที่พูดยากจนลิ้นพันกัน เอาไว้ฝึกภาษาอังกฤษให้คล่องปาก…ผู้เรียนหลายคนยังสงสัยว่า ประโยค Tongue Twister คือประโยคอะไร ในถาษาไทยเราก็มีประโยคเช่น “ยายกินลำไยน้ำลายยายไหลย้อย” หรือ “ยักษ์ใหญ่ไล่ยักษ์เล็ก” หรือ “เช้าฟาดผัดฟัก เย็นฟาดฟักผัด” เพื่อทำให้ลิ้นของเราอ่อน ไม่แข็งกระด้างนั่นเอง Tongue Twister ประกอบด้วย tongue แปลว่า ลิ้น กับ twisters ซึ่งมาจากคำว่า twist แปลว่า บิด