Tag Archives: ออกเสียงภาษาอังกฤษ

แผนการเรียนการออกเสียงภาษาอังกฤษเบื้องต้นที่คุณต้องห้ามพลาด

แผนการเรียนการออกเสียงภาษาอังกฤษเบื้องต้นที่คุณต้องห้ามพลาด

การเรียนในตอนที่สองนี้จะทำให้คุณไม่พูดติดอ่าง ไม่มีปัญหาสำหรับการออกเสียง และเป็นวิธีการเรียนที่สรุปมาจากประสบการณ์ของหลายๆ คนที่เคยผ่านจุดนี้ไป ที่มีแนวในเรียน การออกเสียงภาษาอังกฤษที่ดีตั้งแต่เบื้องต้นที่ทางเราอยากแชร์กับคุณเพื่อสนับสนุนให้การเรียนได้ผลออกมาดีที่สุด

คนสองคนกำลังฝึกการออกเสียง ed-sound และ s, es-sounds

วิธีการออกเสียง ed, s, es ง่ายๆ ใครก็เรียนเองได้

สำหรับการเรียนภาษาอังกฤษ การออกเสียง หรือทักษะการพูดมีส่วนที่สำคัญเป็นอย่างมาก เพราะถ้าเรามีคำศัพท์เยอะขนาดไหน มั่นใจขนาดไหน แต่หากเราออกเสียงได้ไม่ชัดเจนก็จะทำให้การสื่อสารไม่ถูกต้องได้ อาจเกิดความไม่เข้าใจในการสนทนา โดยการออกเสียงที่ควรรู้ คือเสียง ed และเสียง s, es

การออกเสียงภาษาอังกฤษมาตรฐานตั้งแต่ต้นสร้างข้อดีมากมายในกระบวนการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

10 ข้อผิดพลาดในการออกเสียงภาษาอังกฤษที่ควรหลีกเลี่ยง

คำว่า Option จะได้เขียนเป็น /OP-tion/ เสียงเหมือน อ้อป-ชัน ในคำนี้เราจะเน้นเสียงตรงที่ตัวอักษร “O”
คำว่า canal จะได้เขียนเป็น /ca-NAL/ เสียงเหมือน คะ-แนล (ลากเสียง แนล) ในคำนี้เราจะเน้นเสียงตรงส่วนที่สองของคำคือ “NAL”
แล้วถ้าในหนึ่งประโยคเราจะทราบว่าตรงไหนเราจะต้องการเน้นเสียงเป็นคำถามที่ผู้เรียนหลายคนมักจะสงสัยเมื่อออกเสียงภาษาอังกฤษ เทคนิคคือ ในประโยคจะมีการเน้นเสียงหลายจุด ในนั้นคำท้ายสุดของประโยคจะมีการเน้นเสียงหนักสุด และสำหรับ pronoun และ preposition เราจะยกเว้นไม่เน้นเสียง ยกตัวอย่างกับประโยคเช่น