Tag Archives: เรียนภาษาอังกฤษ

มีการเข้าถึงจอคอมพิวเตอร์และความรู้ประเภทอื่นรวมถึงสื่อการเเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์

10 เว็บไซต์เรียนภาษาอังกฤษที่ดีที่สุดปี 2020 ต้องไม่พลาด

เริ่มจากการเรียนรู้ผ่านสิ่งที่ชอบ ก่อนต่อยอดเป็นสิ่งรอบตัวและสิ่งที่จำเป็น โดยใช้การกำหนดหัวข้อเพื่อเป็นขอบเขตในการเรียน เพื่อสร้างแรงจูงใจในการเรียน เช่น หากคุณรักการกิน ก็กำหนดหัวข้อเรื่องเกี่ยวกับอาหาร เพื่อนำไปใช้เรียนการเรียนรู้ อย่างการสอบถามราคาอาหาร การพูดถึงรสชาติ หรือการดูวิธีทำอาหารที่สอนเป็นภาษาอังกฤษ เป็นต้น ซึ่งการกำหนดหัวข้อการเรียนรู้ที่น่าสนใจเหล่านี้จะช่วยสร้างความสนุกสนานในการเรียนที่มากขึ้น รวมไปถึงช่วยในด้านการจดจำที่ได้ผลมากกว่าอีกด้วย